Tilaus- ja toimitusehdot

Solesoft.fi (jäljempänä Toimittaja) on pienyrityksille mukautettuja kotisivuja tarjoava palvelu. Asiakas hyväksyy kullakin tilaushetkellä voimassa olevat tilaus ja toimitusehdot itseään sitoviksi. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa ehtoja sopimuksen ulkopuolella ilman erillistä ilmoitusta.

Hinnat

Esitettävät hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero 24% lisätään tuotteiden hintaan tilausvaiheessa.

Maksaminen

Maksaminen on mahdollista Checkout-palvelun tarjoamilla maksutavoilla. Toimittajalla on oikeus vaatia tilauksen osittaista tai kokonaista maksua ennen tilatun tuotteen toimitusta asiakkaalle.

Maksamattoman jo alkaneen sopimuksen maksuehto on 14 vuorokautta laskun saapumisesta velalliselle ja viivästyskorko on 8 %.

Muilta osin sovelletaan Checkout -palvelun maksuehtoja.

Toimitus

Kotisivujen arvioitu toimitusaika on 1-4 viikkoa. Arvio perustuu sen hetkiseen tuotantoaikatauluun, johon voivat vaikuttaa esimerkiksi: sivustoon toteutettavien mukautusten laajuus, sivujen määrä, asiakkaan toimittaman sisällön laatu ja hetkellisesti vastaanotettujen tilausten määrä.

Toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun tilattu sivusto on julkisessa internet-verkossa asiakkaan saatavilla tai sivuston ohjelmakoodi on luovutettu asiakkaalle sähköisessä muodossa.

Toimitettavan sivuston mukautus

Asiakkaalle toimitetut kotisivupaketit ovat mukautus valmiista sivupohjasta, minkä vuoksi kaikki muutokset sivustoon eivät ole mahdollisia. Tämän vuoksi pystymme tarjoamaan pitkälle asiakkaan toiveiden mukaan mukautettua sivustoa alhaiseen hintaan. Asiakkaan on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi sivustolla käytettyihin väreihin, sivuilla esitettävään tekstisisältöön, esitettäviin kuviin (tilanteesta riippuen myös kuvien sijoitteluun) ja valikoiden sisältöön ennen sivujen toimitusta. Asiakkaalla on mahdollisuus muokata sivustolla esitettävää tekstisisältöä sivuston hallintakäyttöliittymän avulla missä tahansa vaiheessa toimituksen jälkeen.

Ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus takaa, että toimitettu sivusto on saatavilla kuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 99 % ajasta. Asiakkaalla on oikeus vaatia hyvitystä Toimittajalta tämän ylittävästä ajasta suhteessa ylläpitosopimuksen kuukausittaiseen hintaan, kuitenkin siten, että kuukauden ajalta hyvitettävän summan suuruus on enintään 100% ylläpitosopimuksen kuukausittaisesta hinnasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen force majeure -tilanteessa.

Asiakas luopuu oikeudestaan vaatia sivuston ohjelmakoodin muutosta toimituksen jälkeen tai ylläpitosopimuksen aikana ilman erillistä sopimusta. Ylläpitosopimukseen ei sisälly sivuston sisällön muuttaminen asiakkaan puolesta ilman erillistä sopimusta. Asiakkaan sivustolle lisäämän sekä toimittaman sisällön omistusoikeus säilyy kokonaisuudessaan asiakkaalla. Asiakas luovuttaa materiaalia toimittaessaan oikeuden Toimittajalle ladata ja käsitellä toimitettua materiaalia sivuston toteutuksen kannalta oleellisin keinoin.

Toimittaja pidättää oikeuden itsellään sulkea tai lopettaa asiakkaalle toimittamansa sivuston palvelimen ja sivuston saatavilla oloon liittyvät muut tuotteet ja palvelut maksamattoman ylläpitosopimuksen tai muun Toimittajan ja asiakkaan välisen viivästyneen maksun takia.

Ylläpitosopimus sisältää verkkopalvelimen, DNS-ohjauksen, verkkotunnuksen rekisteröinnin vuosimaksun, SSL-sertifikaatin ja palvelimelle asennettujen sovellusten tietoturvapäivitykset. Sivuston sisältömuutokset, muutokset ohjelmakoodin toiminnallisuuteen ja muut vastaavat tietoturvan kannalta ei-välttämättömät muutokset eivät sisälly ylläpitosopimuksen piiriin, vaan ne toteutetaan ja veloitetaan erillisen sopimuksen tai tilatun palvelupaketin mukaisesti.

Palautukset

Asiakkaalle toimitettavat tuotteet ovat asiakkaan tarpeisiin mukautettuja eikä niihin sisälly palautusoikeutta. Mikäli asiakas ei hyväksy toimitettua sivustoa voidaan tehty ylläpitosopimus purkaa ja sivuston ohjelmakoodi luovuttaa asiakkaalle, jotta asiakkaan on mahdollista muokata ohjelmakoodia itse haluamallaan tavalla. Toimituksen yhteydessä tehdystä ylläpitosopimuksen purusta palautetaan summa, joka on enintään puolet tilatun ylläpitosopimuksen hinnasta. Sivuston toteutuksen osuudesta maksettua hintaa ei palauteta.

Ohjelmakoodin omistus- ja käyttöoikeus

Asiakkaalle toimitetun sivuston ohjelmakoodin omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kokonaisuudessaan toimituksen yhteydessä. Asiakas luovuttaa rajattoman käyttöoikeuden toimitettuun ohjelmakoodiin Toimittajalle ylläpitosopimuksen ajaksi. Toimittaja hyödyntää käyttöoikeutta mm. mahdollistaakseen toimitetun sivuston saatavilla olon ylläpitosopimuksen aikana Toimittajan valitsemalla palvelimella.

Force Majeure

Tapahtumat kuten sodat, luonnonkatastrofit, työtaistelutoimenpiteet, viranomaisten päätökset, kallistuneet olosuhteet sekä mainittuihin verrattavissa olevat muut tapahtumat, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa ja joita ei kohtuullisesti ole voinut ennakoida ja jotka vaikuttavat Toimittajan ja asiakkaan välisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin ja jotka johtavat siihen, että Toimittaja ei voi pitää kiinni sopimuksistaan ja sitoumuksistaan, muodostavat perusteen sille, että Toimittaja vapautetaan vastuustaan suoriutua nimetyistä sopimuksistaan.